นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ CanCount เราได้จัดทำประกาศ ความเป็นส่วนตัวนี้ เพื่อแจ้งให้ทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัว วิธีการที่เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล ที่ท่าน ("ผู้ใช้") ได้ให้สำหรับการใช้งานเว็บไซต์ CanCount ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 "PDPA" (Personal Data Protection Act)

แหล่งข้อมูลที่ทางเราเก็บรวบรวม

ข้อมูลจากท่านโดยตรง ได้แก่ ข้อมูลเมื่อท่านติดต่อทีมงาน CanCount และข้อมูลการยอมรับการใช้คุกกี้

เทคโนโลยีการติดตาม (Tracking Technology) เมื่อท่านใช้งานเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลเหล่านั้นอาจได้แก่ชนิดของอุปกรณ์ที่ท่านใช้ หน้าของเว็บไซต์ CanCount ที่ท่านได้เยี่ยมชม ระยะเวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์เหล่านั้น วันและเวลาที่เข้าชม และสถิติอื่น ๆ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้ (Cookies Policy)

ข้อมูลที่ทางเราเก็บรวบรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล เช่น IP address, Cookie ID, ข้อมูลเบราว์เซอร์และข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ท่านใช้เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์

ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการใช้งานเว็บไซต์ เช่น ประวัติในการเยี่ยมชม และปฏิสัมพันธ์ของท่านกับเว็บไซต์ หรือ โฆษณาต่าง ๆ ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากคุกกี้ แท็กพิกเซล และเทคโนโลยีการติดตามอื่น ๆ

และเราขอยืนยันว่า ทางเราไม่มีการเก็บข้อมูลคอนเทนต์ที่ท่านป้อนเข้าสู่กล่องอินพุตเพื่อทำการนับจำนวนคำ

การใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้เก็บรวบรวมจากท่านอาจนำมาใช้สำหรับวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
- เพื่อบังคับใช้ข้อตกลงและเงื่อนไขและนโยบายต่าง ๆ
- เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น
เราได้ใช้บริการของผู้ประมวลข้อมูลภายนอกดังนี้
- Firebase
- Google Analytics
- Cookie Wow
- Sentry

การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์ CanCont มีลิงก์ที่เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นที่ไม่ได้ควบคุมโดยเรา เราจะไม่รับผิดชอบต่อแนวทางการปฏิบัติทางด้านความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่น ๆ เราขอแนะนำให้ท่านได้อ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของแต่ละเว็บไซต์ที่อาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อท่านได้ออกจากเว็บไซต์ของเรา

นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้

CanCount มีการใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า คุกกี้ (Cookies) เพื่อเก็บรวบรวม จัดเก็บ และติดตามข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติในการดำเนินการเว็บไซต์ ท่านสามารถเลือกได้ว่าจะยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้ หากท่านเลือกที่จะปฏิเสธคุกกี้ อาจจะส่งผลกระทบให้ไม่สามารถใช้ หรือ เข้าถึงฟังก์ชันการทำงานบางอย่างของเราได้

คุกกี้ที่เราใช้งาน

คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง (Necessary Cookies)

คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ CanCount เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์

คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ (Analytical Cookies)

คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราและการบริการของบุคคลที่สามสามารถรวบรวมข้อมูลที่เพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติเกี่ยวกับวิธีที่ผู้เยี่ยมชมของเราใช้งานเว็บไซต์ และเรายังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ คุกกี้เหล่านี้จะไม่มีข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ และที่อยู่อีเมล และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น

คุกกี้เพื่อการโฆษณา (Targeting Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้เป็นคุกกี้ที่เกิดจากการเชื่อมโยงเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ซึ่งเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานและเว็บไซต์ที่ท่านได้เข้าเยี่ยมชม ใช้สำหรับการนำเสนอโฆษณาที่เกี่ยวข้องและตรงกับความสนใจของท่านมากขึ้น โดยจะถูกใช้งานโดยเครือข่ายสื่อโฆษณา Google หรืออื่นๆ

การเปลี่ยนความยินยอมของคุณ

คุณสามารถเปลี่ยนความยินยอมได้โดยการลบคุกกี้ออกจากเบราว์เซอร์ หรือเปลี่ยนตัวเลือกเดิมโดยการคลิกปุ่มรูปคุกกี้ที่อยู่ทางด้านล่างซ้ายของเว็บไซต์

วิธีปิดคุกกี้

ท่านสามารถปิดการทำงานของคุกกี้ได้ โดยการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่านและตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเพื่อระงับการรวบรวมข้อมูลโดยคุกกี้ในอนาคต
รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้จาก www.internetcookies.com

การแก้ไขและเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราจะพิจารณาปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการให้บริการ โดยเราจะเปิดเผยนโยบายให้ท่านทราบผ่านเว็บไซต์ อย่างชัดเจนตามความเหมาะสม เมื่อมีการเยี่ยมชมเว็บไซต์ หรือรับการบริการจากทางเรา โปรดอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งเพื่อประโยชน์ของลูกค้าเอง

วิธีการติดต่อเรา

หากมีคำถาม ข้อเสนอแนะ หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือต้องการใช้สิทธิ์ของคุณ หรือมีข้อสงสัยอื่นใดที่เกี่ยวข้อง โปรดติดต่อ [email protected]

นโยบายนี้แก้ไขล่าสุดและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2565